Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Freud

SİNEMA AKŞAMLARI

 

SİNEMA AKŞAMLARI 2015-2016

Psike İstanbul Sinema Akşamları'nın beşinci yılı Moda Sahnesi
işbirliğiyle gerçekleşti. 2015-2016 sezonu sinema tartışmaları “Teki-Öteki” başlığı altında öteki olmak/öteki kılmak teması etrafında düzenlendi. Ayda bir Cuma akşamları yapılan oturumlarda film gösterimi sonrasında Psike İstanbul üyesi psikanalistler ya da psikanalist adaylarının ve izleyenlerin etkin katılımıyla seyredilen film psikanalitik açıdan ele alındı.

SİNEMA AKŞAMLARI 2014-2015

Psike İstanbul Sinema Akşamları'nın dördüncü yılı Moda Sahnesi
işbirliğiyle gerçekleşti. 2014-2015 sezonu sinema tartışmaları “İçim(iz)deki Yangınlar” başlığı altında travma teması etrafında düzenlendi. Ayda bir Çarşamba akşamları yapılan oturumlarda film gösterimi sonrasında Psike İstanbul üyesi psikanalistler ya da psikanalist adaylarının ve izleyenlerin etkin katılımıyla seyredilen film psikanalitik açıdan ele alındı.

SİNEMA AKŞAMLARI 2013-2014

Psike İstanbul Sinema Akşamları'nın üçüncü yılı Moda Sahnesi
işbirliğiyle gerçekleşti. 2013-2014 sezonu sinema tartışmaları “Zaman” teması etrafında düzenlendi. Ayda bir Çarşamba akşamları yapılan oturum-larda film gösterimi sonrasında Psike İstanbul üyesi psikanalistler ya da
psikanalist adaylarının ve izleyenlerin etkin katılımıyla seyredilen film psikanalitik açıdan ele alındı.

SİNEMA AKŞAMLARI 2011-2012

Psike İstanbul Sinema Akşamları'nın ikinci yılı “Kayıp ve Yas”  teması etrafında düzenlendi. Ayda bir Çarşamba akşamları yapılan çalışmalarda, çağdaş mitik olgular olarak kabul gören filmler üzerinde yoğunlaşılarak kayıp ve yas temasının izleri sürüldü; kayıp deneyiminin farklı boyutları film ile izleyici arasındaki öznellikler buluşması çerçevesinde, psikanalitik açıdan ele alındı. 
SİNEMA AKŞAMLARI 2010-2011

Psike İstanbul Sinema Akşamları'nın ilk yılında, çağdaş mitik olgular olarak kabul gören filmlerin üzerinde yoğunlaşılarak bilinçdışının izleri yönetmenin düşlemlerinde, karakterlerin derinliklerinde ve her bir "film-izleyici öznellikler buluşması"nda aranmıştır. 21 filmden oluşan zengin programda Kuzey Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu sinemasının ünlü yönetmenlerinin klasik veya çağdaş psikanalitik açıklamaları, anlamları ve çağrışımları ile incelenmiştir. 

SİNEMA AKŞAMLARI 2016-2017

Psike İstanbul Sinema Akşamları altıncı yılında Moda Sahnesi işbirliğiyle devam ediyor. 2016-2017 sezonu sinema tartışmaları “İyilik-Kötülük” başlığı altında iyi nedir/kötü nedir/nasıl usulca birbirlerinin yerine geçerler gibi sorulara yanıt arıyor. Ayda bir Cuma akşamları yapılacak oturumlarda film gösterimi sonrası Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve psikanalist adayları, yönetmenler, oyuncular, alanlarının uzmanları ve izleyenlerin etkin katılımıyla seyredilen filmi psikanalitik yorumla ele alıyor.

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

SİNEMA AKŞAMLARI 2017-2018

Psike İstanbul Sinema Akşamları yedinci yılında Moda Sahnesi işbirliğiyle devam ediyor. 2017-2018 sezonu sinema tartışmaları “Göğe Bakalım” başlığı altında zamanın ilerlemediği, bizi karşıtlıklar içinde hapsettiği, yeniye, iyileşmeye ve yaratıcılığa alan açmakta zorlandığımız halin "içinden çıkmaya", umuda ve ufka bakmaya çağırıyor. Ayda bir Cuma akşamları yapılacak oturumlarda film gösterimi sonrası Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve psikanalist adayları, yönetmenler, oyuncular, alanlarının uzmanları ve izleyenlerin etkin katılımıyla seyredilen filmi psikanalitik yorumla ele alıyor.

SİNEMA AKŞAMLARI 2018-2019

Psike İstanbul Sinema Akşamları sekizinci yılında Moda Sahnesi işbirliğiyle devam ediyor. 2018-2019 sezonu sinema tartışmaları “Ütopyadan Distopyaya” başlığı altında içinde olduğumuz çağın zaman zaman distopya zaman zaman da ütopya olarak görünen kaleodoskopik devinimlerini ele almaya, "İyi Yer" ve "Hiçbir Yer" arasında salınan zihin ve ruhlarımızı psikanalitik okuma araçlarıyla anlam dünyasına dahil etmeye çalışmaya çağırıyor. Ayda bir Cuma akşamları yapılacak oturumlarda film gösterimi sonrası Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve psikanalist adayları, yönetmenler, oyuncular, alanlarının uzmanları ve izleyenlerin etkin katılımıyla seyredilen filmi psikanalitik yorumla ele alıyor. Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve psikanalist adayları, yönetmenler, oyuncular, alanlarının uzmanları ve izleyenlerin etkin katılımıyla seyredilen filmi psikanalitik yorumla ele alıyor.

SİNEMA AKŞAMLARI 2019-2020

Psike İstanbul Sinema Akşamları Etkinliği bu sene Moda Sahnesinde dokuzuncu yılına giriyor. Geçtiimiz yıl ‘Ütopyadan Distopyaya’ giden yolu psikanalitik okuma araçlarıyla kat etmeye çalıtık. Bu yılın teması, 2018-2019’a Toplu Bakıoturumunda tartımacılar ve izleyiciler tarafından ortaya atılan, balılık-baımlılık, kuaklararası aktarım, sapkınlık, narsisizm, köksüzlük, sınırlar, kentsel heterotopya, tekinsiz, kapsanamayan, göçmenlik, çocukluk-çocuksuluk temalarını buluturan ‘Kökler’ olacak. Psike İstanbul ve Moda Sahnesi işbirliğiyle sunulan Sinema Akşamları ayda bir Cuma akşamları yapılıyor. Film gösterimi sonrası Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve psikanalist adayları, yönetmenler, oyuncular, alanlarının uzmanları ve izleyenlerin etkin katılımıyla seyredilen filmi psikanalitik yorumla ele alıyor. 

 

 

SİNEMA AKŞAMLARI 2021-2022

PSİKE İstanbul Sinema Akşamları etkinliği COVID 19 Pandemisi'nin gölgesinde geçen bir yıllık aranın ardından onuncu yılında MUBI işbirliği ile çevrimiçi olarak devam ediyor. Bu yıl 'Umut-Umutsuzluk' temasıyla; çaresizliğin karşısında ruhsal acının dindirilmesine yönelik bir bekleyiş hali olarak 'umut' üzerine hep birlikte düşünmek; tekinsiz-leşen dünyadaki yalnızlılığımız...

 

 

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.