Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Freud

PSİKANALİZ EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul)

Psikanaliz Eğitimi için Yönerge

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) bünyesinde aday adaylarının psikanaliz eğitimi başvurularının değerlendirilmesi ve aday olanların eğitim sürecinde  gerçekleştirmeleri gereken adımların takibi için iki komite bulunmaktadır:

Kabul Komitesi ve İlerleme Komitesi.

Kabul Komitesi: Aday adaylarının Psike İstanbul’a başvurularını yaptığı mercidir. Bu komite aday adaylarının başvuru, görüşme ve görüşme sonuçlarının değerlendirilme süreçlerini takip eder ve sonuca bağlar.

İlerleme Komitesi: Adaylığa kabul edilmiş kişilerin eğitim sürecinde tamamlaması gereken safhaları takip eder; bu sürecin kayıtlarını tutar; adayların yapması gereken görüşmeler için görüşmeciler atar; görüşme sonuçlarını karara bağlar ve adaya bildirir.

Kimler Aday Olmak İçin Başvurabilir?

-Psikiyatrist, çocuk psikiyatristi;
-Psikolog;
-Psikolojik Danışman-Rehber;
-Pratisyen Hekim;
-Tıbbın herhangi bir branşında uzmanlık almış hekim;
-Sosyal hizmet uzmanı (Sosyal hizmet uzmanlarının bir psikiyatri hastanesinde en az 5 yıllık klinik deneyim sahibi olmaları beklenir);
-Üniversite mezunu psikiyatri hemşiresi (Psikiyatri hemşirelerinin bir psikiyatri hastanesinde en az 5 yıllık klinik deneyim sahibi olmaları beklenir);
-Psikiyatri asistanı, çocuk psikiyatrisi asistanı;
-Ruh sağlığı meslekleri dışındaki alanlardan başvuran kişiler (bu kişiler klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış olmak şartı ile başvurabilir).

Yukarıdaki kriterlere haiz olup başvuru yapan kişilerin, ancak Kabul ve İlerleme Komitesi tarafından değerlendirilmesinden sonra psikanaliz eğitimine aday olarak kabulüne karar verilir. Daha sonraki sürecin takibi ve değerlendirilmesi de Kabul ve İlerleme Komitelerinin yetkisindedir. Bu süreçle ilgili bilgi için aşağıdaki “Psikanaliz Eğitimi İçin Gerekli Eğitim Basamakları” Bölümünü inceleyiniz.

- Bu statüde kabul edilen adayların psikanalist olması için gerekli ek koşullar;

a) Psikoloji ve PDR mezunları, sosyal hizmet uzmanı ve üniversite mezunu psikiyatri hemşirelerinin psikanaliz eğitimi sürecinde süpervizyon altında ilk vakalarını almadan önce klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış olmaları beklenir.

b) Psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi uzmanlık eğitimini tamamlamamış olan psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi asistanlarının formasyon sürecinde süpervizyon altında ilk vakalarını almadan önce ihtisaslarının ilk iki yılını tamamlamış olmaları beklenir.

c) Tıbbın psikiyatri branşı dışındaki bir dalında uzmanlık almış hekimlerin formasyon sürecinde ilk vakalarını almadan önce psikiyatri uzmanlığının ilk iki yılını tamamlamış olmaları veya klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış olmaları beklenir.

d) Ruh sağlığı meslekleri dışındaki alanlardan olup, klinik psikoloji yüksek lisansı tamamlamış olma şartıyla derneğe başvuran ve adaylığa kabul edilen adayların süpervizyon altında ilk vakalarını almadan önce en az altı ay klinik deneyime sahip olmaları beklenir.

Formasyon süreci

A. Psike İstanbul bünyesinde kayıtlı İPA adayı olmak için:
Psike İstanbul Kabul Komitesi'ne başvurmak ve koşulları yerine getirmek gerekmektedir

B. Psike İstanbul’da Sigmund Freud tarafından kurulmuş olan Uluslararası Psikanaliz Birliği'nin eğitim kriterleri ve standartları benimsenmiştir. Bu kriterler 1920'den bu yana üç ayaklı bir eğitim modelini temel almaktadır:

1. Adayın bireysel psikanalizi
2. Kuramsal seminerler
3. Klinik seminerler ve ilk olguların süpervizör analistler eşliğinde analizi

PSİKANALİST OLMAK İÇİN GEREKLİ EĞiTiM BASAMAKLARI
Psike İstanbul’un psikanalitik eğitim  basamakları aşağıda özetlenmiştir.

1. Bireysel psikanaliz

a) Psikanalitik çalışma İPA üyesi bir analist ile yürütülmelidir.

b) Aday olmak için gerekli psikanaliz asgari haftada üç seans olmak üzere 3-5 seans sıklık aralığında gerçekleşmelidir. 

c) Türkiye dışında veya Türkiye'deki başka bir şehirde gerçekleşen psikanalitik calışmalar yılda en az 100 saati bulmalıdır. Gerçekleştirilmiş olan psikanalizin ortam ve sıkllığı Kabul ve İlerleme Komitesi tarafından onaylanmalıdır.  

d) Adaylık başvurusunu yapabilmek için, adayın en az 2 yıldır yukarıdaki koşulları karşılayacak şekilde bireysel psikanalizde olması gerekmektedir.

Kabul ve İlerleme Komiteleri, bireysel psikanalizin özel ve gizli niteliğini muhafaza eder. Psikanalitik çalışmayı sürdüren psikanalist herhangi bir şekilde başvuru veya eğitim sürecine dahil olmaz.

2-Kuramsal Eğitim

Kabul komitesiyle yapılan görüşmelerin sonucunda başvuranın adaylık için uygunluğuna karar verilirse aday kuramsal eğitime kabul edilir. Kuramsal eğitim yılda en az 64 saatlik çalışmadan oluşan 4 yıllık bir süreci kapsar.
Seminerler yılda  toplam  en az 64 saati bulacak şekilde her hafta veya iki haftada bir gerçekleşir.
Bu süreye teknik-klinik seminer dahil değildir.
Temel müfredat, Eğitim Komitesi tarafından belirlenir. Seminer liderinin önereceği okunması gereken metinler (çekirdek program) ve seçmeli metinler de  bu müfredata dahildir.

3-Klinik seminerler ve ilk olguların süpervizör analistler eşliğinde analizi

a) Klinik-Teknik seminerler
Adayların İlerleme Komitesinin onayıyla  kontrol vakalarını almaları ile  Klinik –Teknik Seminer süreci başlar.
Adayın psikanalist üye olarak kabul edildiği tarihe dek, kontrol vakalarını tedavi ettiği süre boyunca klinik-teknik seminerlere katılması gerekir. Bu seminerler genellikle iki haftada bir gerçekleşir ve en az 2 saat sürer. Seminerin liderinin IPA eğitim psikanalisti veya Eğitim Komitesi'nin onayladığı bir IPA üyesiolması gereklidir.

b) İlk olguların süpervizör analistler eşliğinde analizi

a) Her aday haftada en az 3 seans olmak üzere 2 kontrol vakasını 3-5 seans sıklık aralığında takip etmelidir. Her kontrol vakası psikanalizinin süresi en az 2 yıl olmalıdır. Eğer psikanaliz bu süreden daha önce sonlanırsa, adayın yeni bir vakaya başlaması gerekmektedir. İki yılın ardından da süpervizyon ile devam edilmesi ve kontrol psikanalizlerinden biri tamamlanana kadar süpervizyon alınması önerilmektedir.

b) Her bir kontrol vakasının psikanalizi için farklı bir süpervizör gerekmektedir.

c) Süpervizörlerden birinin Türkiye'den birinin ise yurtdışından olması tavsiye edilir. Bunun amacı, deneyimi genişletmek ve adayı farklı psikanalitik kültürlerden bir süpervizör ile tanıştırmaktır.

d) Aday en az 1 yıllık kuramsal çalışmayı tamamladıktan sonra ilk kontrol vakası alabilmek üzere görüşme başvurusu yapabilir. İlerleme Komitesi bu aşamada potansiyel vakası ve olası süpervizörü hakkında adayla görüşür. İlerleyen süreçte eğer herhangi bir noktada süpervizör değiştirme talebi veya ihtiyacı doğarsa, bunun İlerleme Komitesi tarafından onaylanması gerekir.

e) Aday ikinci kontrol vakası için görüşmeye ancak ilk kontrol psikanaliz çalışmasını en az bir yıl boyunca süpervizyon eşliğinde yürüttükten sonra başvurabilir. İlk vakanın süpervizörünün İlerleme Komitesi’ne bir rapor sunması gerekmektedir. İlerleme Komitesi’nin tayin ettiği görüşmeciler aday ile ilk kontrol vakasının yanı sıra potansiyel ikinci vaka ve olası süpervizör üzerine görüşür. Benzer şekilde, bu süreçte de herhangi bir noktada süpervizör değiştirme talebi doğarsa, bunun İlerleme Komitesi tarafından onaylanması gerekir.

f) Herhangi bir İPA eğitim psikanalistisüpervizör olarak kabul edilir. Eğer adayın süpervizörü yurtdışında veya şehir dışında ise süpervizörüyle yılda en az 4 defa (yüz yüze) görüşmesi ve bu görüşmeler arasında elektronik yöntemlerle haftada bir süpervizyon alması gerekmektedir. Süpervizyon aynı şehirdeki bir süpervisörden alınıyorsa, görüşme sıklığı haftada birdir. Eğer süpervizör bir eğitim psikanalisti değilse, İlerleme Komitesi tarafından özel olarak onaylanması gerekir.

g) Adaylar, Psike İstanbul tarafından, Psike Istanbul üyesi psikanalist olarak onaylanana kadar kendilerinden “psikanalist'' olarak bahsetmemeyi ve süpervizyon almadan psikanaliz yapmamayı kabul ederler.

Psike İstanbul Üyeliği için Gerekenler

             a) Yukarıda belirtilen koşulların karşılanması,

             b) Adayın kontrol vakalarından biriyle  veya herikisi ile ilgili kuramsal bilgi eşliğinde hazırladığı sunumunu                        İlerleme Komitesi’nin tayin ettiği görüşmecilere tartışma eşliğinde sunması,

             c) IPA'ya ve Psike İstanbul’a karşı maddi yükümlülüklerin yerine getirilmesi. 

Psikanaliz eğitimine kabul başvuruları için Kabul Komitesi Başkanı Gülgün Alptekin'le gulgunalptekin0@gmail.com  adresinden temasa geçiniz.Bizi Takip Edin
Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.