İstanbul Psikanaliz Eğitim Derneği
Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Freud

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2016: Ölüm Dürtüsü 

Freud’un (1920) Uygarlığın Huzursuzluğu’nda ortaya attığı, psikanaliz literatüründe tartışmalı kavramlar arasında yer alan (Laplanche ve Pontalis, 1967) ölüm dürtüsü kavramına günümüz psikanaliz yazarları nasıl bakıyor? Klinik olarak bugün hâlâ bu kavrama ihtiyacımız var mı? Ölüm dürtüsü kavramı bireysel ve kitlesel saldırganlığı ve yıkıcılık eğilimlerini açıklamakta yardımcı olur mu? 

2016 Yıllığı, son yıllarda ülkemizde ve dünyamızda giderek yayılan yıkıcılık dalgasının düşündürdüğü soruları psikanalitik kuramın içinden ele almayı sağlayan makalelerin yanı sıra klinik temelli, çağdaş psikanalizin kavramsallaştırmalarını içeren ve disiplinlerarası okumalara açık metinleri içeriyor. 

İçindekiler

✪Sunuş – NİLÜFER ERDEM ✪ Ölüm Dürtüsü: Çağdaş Kleincı Kuramda Görüngübilimsel Perspektifler DAVID L. BELL ✪ Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı? FRANCO DE MASI ✪ Öteki’ne Umutsuz Bir Sesleniş Olarak Tutkulu Aşk: Nagisa Oşima’nın “Ai No Corrida” Filmi BELLA HABİP ✪Utanç, Nefret ve Pornografi: Güncel Zamanların Bir Veçhesi Üzerine Çeşitlemeler CLAUDE JANIN ✪ Görme ve Görülme: Klinik Ortamda Utanç JOHN STEINER ✪Birincil Simgeleştirme Üzerine Çalışmaya Giriş RENE ROUSSILLON ✪ Seansta Bilinçdışı Düşlemin Bulunup Çıkarılması: Biçimin Tanınması CATALINA BRONSTEIN ✪ Hatırlatıcı Olmayan İzler: Travma Yaratıcı Sonradan-Etkiler ANNA POTAMIANOU ✪ “Yok Olma Varoluşuna” Karşı “Boşluk Varoluşu”: İlkel Zihinsel Durumlardaki İki Niteliği Ayırt Etmek IRIT HAMEIRI VALDARSKY ✪ Analist İşbaşında Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm LILA HOÏJMAN ✪Tartışma: “Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm” ROBERT OELSNER ✪ Tartışma: “Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm” IGNES SODRE ✪Editöre Mektup Konu: Hijab ve Eşcinsellik – Bir Vaka Örneği ve Literatür Taraması NICOLA LUIGI BRAGAZZI - GIOVANNI DEL PUENTE 


1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kurulan The International Journal of Psychoanalysis (IJP) bugüne kadar yayınına aralıksız devam etti. IJP Psikanaliz Yıllıkları ise önce Latin Amerika’da İspanyolca ve Portekizce olarak başlayıp daha sonra Avrupa’da sırasıyla Fransızca, Almanca, İtalyanca, Türkçe, Rusça ve Yunanca olarak yayın hayatına kazandırıldı. Farklı dillerdeki diğer Yıllıklar gibi Uluslararası Psikanaliz Yıllığı da uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara kendi dilinde aktarmayı amaçlıyor. Böylece İngilizceye yeterince vakıf olmayan okura daha derinlikli bir okuma imkânı sunmanın yanında, Türkçe psikanaliz kültürünün gelişmesine de  katkıda bulunmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve analist adaylarından oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor.

YAYIN KURULU:
 Nilüfer Erdem (Editör), Aslı Day (Yardımcı Editör), Melis Tanık Sivri (Yardımcı Editör), Şeyda Postacı (Koordinatör), Bella Habip, Nilgün Taşkıntuna. 

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Bizi Takip Edin

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.