İstanbul Psikanaliz Eğitim Derneği
Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Freud

Psike İstanbul’un kuruluşunun 15. yılı şerefine, değerli Chris Joannidis, Bella Habip, Melis Tanık ve Yeşim Can'ın katkılarıyla hazırlanan dergi sonunda yayımlanmıştır. Türkiye'de adli tıp alanında yayımlanan çalışmalar arasında, bu alanın psikanalizle olan ilişkisine özel olarak ayrılmış ilk çalışma olması bakımından da ayrıca bir mana kazanmıştır. Dergiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. 

 
 
Türkiye Klinikleri Adli Tıp - Özel Konular 2018 - Cilt 4 Sayı 3

Editör Yazısı:

İnsanlık tarihindeki önemli dönüm noktalarında meydana gelen farklı hadiselerin birbirleriyle ilişkisi hep kurulmaya çalışılmıştır. Rönesans, inanç, sanat, hayat tarzı, feodalite arasındaki ilişki gibi, inançlar, kültür, sosyal hayat özellikleri ve icatlar arasındaki bağ da hep tartışılmıştır. Çağımıza çok uzak bir yerde olmayan ve pozitivist düşüncenin hakim olduğu 19. yy, aydınlanma çağının tüm nimetlerinden faydalanmış, ürettiği muazzam düşün eserlerinin ve akımların derinleştirici ve aklı ön planda tutan gözlemci, deneyci tarafıyla bugün dahi etkisi içinde kaldığımız bilimsel diye adlandırdığımız düşüncenin temelini oluşturmuştur. Günümüzde tarif ettiğimiz bilim, kendisini sıradan bilgiden o zaman geliştirilmiş kavram ve tanımlarla ayırır. İşte tam bu noktada sosyal bilimler ve fen bilimlerinin kesiştiği bir alanda serpilmeye başlamış bir paradigma, yani psikanaliz, geliştirdiği teori ile bir yandan medikal klinik alandaki nöropsikiyatrik semptomların ve bozuklukların nedenlerini anlamaya çalışırken, bir yandan da sosyal antropoloji, tarih ve psikoloji başta olmak üzere diğer beşeri bilimlerin izahlarını yerinden oynatmaktaydı. Aynı anda onların ürettikleri bilgiden de faydalanmaktaydı.
Dallarını her yere uzatmış olan bu yapı ya da köklerini her yerden alan bu gövde, kolektif hayatımızın en önemli kontratı ve garantisi “yasa” ile kendini ilişkilendirmeli ve sınamalıydı. Teorinin temeli kolektif yaşama zorunluluğuna ve insanların başka insanlara ihtiyacı üzerinden doğumdan getirilen dürtülerin kontrolü ve kontrol edilme biçimlerine oturtulduğundan, kendisini zorunlu olarak “yasa”ya bağlar. Sosyal antropolojik gelişim ve kolektif yaşamın kuralları ile güncel hukuk sistemimiz temelde aynı zorunluluğu vurgulamaktadır. Arzular ve yasaklar arasındaki ilişki bizi hukuk ve adli tıp alanına zaten yuvarlamaktadır. Nitekim psikanaliz bir öldürme eylemi ile en önemli savını ortaya koyar; babanın öldürülmesinden babanın imgesel öldürülmesine geçişte evrensel bir çatışmanın, oedipal çatışmanın varlığıyla hem en önemli yasaya (patrisit) ve yasaların yasasına (ensest yasası) temel göndermesini yapar. Bunun bir bileşeni olarak kardeş rekabeti ve katli de oradadır. İnfantisit, matrisit, perversiyon, dolandırıcılık ve hırsızlık, oburluk, açgözlülük, haset, kin, intikam, kimlik, savaş... hepsi teorinin izah alanı içinde kendilerine önemli yerler bulurlar. Bugün adli tıp ve adli bilimler alanında tüm çalışmalarda bu izahlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gündelik dildeki sebep sonuç ilişkileri, motivasyonlar, insanların anlama arzusuna yetmemektedir ve hem toplumun kendini onarması hem de bilimsel gereklilikler adına bu alandaki çalışmalar yaygınlaşarak ve derinleşerek sürdürülmektedir.
İnsan davranışının doğasını anlamaya yönelik en önemli paradigmanın adli tıp alanında kendine yer bulmaması olanaksız olurdu. Bu kesişmeyi anlatan mevcut sayıda, ülkemizdeki psikanaliz konusunda önemli çalışmalar ve katkılarda bulunmuş yazarların yazılarına yer verilmiştir. Türkiye’de psikanalizin kurulması ve gelişmesinde yer alan Bella Habip, yıllardır buraya gelip giderek onlarca psikanalist yetişmesine katkıda bulunmuş Chris Joannidis birbiri ardı sıra bu sayının onur yazarları olmuşlardır. Göç ve travma konularında çalışan Melis Tanık ve çocuktaki travma üzerine yazısıyla Yeşim Can da bu sayıya katkı sağlamışlardır. Psike İstanbul Derneği’nin 15. Yılını kutladığımız bu yılda, böyle bir sayının çıkması da bunu pekiştirmiş olmaktadır.

Gökhan Oral 

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Bizi Takip Edin

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.