İstanbul Psikanaliz Eğitim Derneği
Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Freud

OLİVİER BONARD KONFERANS VE VAKA ÇALIŞMASI

11 Nisan Cumartesi

Saat: 16.00-20.00

"Rüya ve Bedenle Ruhun Bütünleşmesi"

Rüya çoğu zaman, analizan için şaşırtıcı olacak biçimde, erotik bedeni temsil edebilir. Nadiren analizanın bedeni, görünür biçimde kılık değiştirmeden, doğrudan sahneye konur. Kabusta, iç duyum bedeni temsil etmek üzere görme duyusunun önüne geçer. Konferansta, bu rüya ürünlerinin, kabus dahi olsa, kendiliğin bütünleştirilmesinde bir kazanca tanıklık ettikleri kuramsal ve klinik olarak gösterilmeye çalışılacaktır.

Winnicott'ın katkılarının tartışılması ve Freud'un kaygı rüyası üzerine düşüncelerinin yeniden dikkatle okunmasıyla, rüya görmek için uyuduğumuz sonucuna varılacaktır. Öte yandan fantastik sanat da, ressamın bedenle ruhu birleştirmek üzere bulduğu çözümlere tanıklık etmektedir.


Konferanstan sonra vaka çalışması yapılacaktır.

OLİVİER BONARD

Olivier Bonard, erişkin ve çocuk psikiyatrı; İsviçre Psikanaliz Cemiyeti ve IPA'ya bağlı psikanalisttir. Lozan'da erişkin, ergen ve çocuk psikanalisti ve psikoterapist olarak çalışmaktadır. Tıp öğreniminin ardından cerrahi, erişkin ve çocuk psikiyatrisi uzmanlıklarını Lozan'da tamamlamıştır. Lozan Üniversite'sine bağlı çocuk ve ergen psikiyatrisi klinik şefi olarak çalışmıştır. Lozan'da 1985'te "Passerelle" (Köprü) isimli çocuk konsültasyon merkezini, 1986'da "Marcotte" (Köklenme) isimli terapi amaçlı çocuk yuvasını, 1996'da anababalara ve küçük çocuklara yönelik "Aux Quatre Coins" (Dört Bir Yandan) isimli danışma merkezini kurmuş ve uzun yıllar bu merkezlerin yöneticiliğini yapmıştır. Çeşitli kurumlarda, erişkin ve çocuk psikiyatrisi asistanları ve psikoterapistlere psikanaliz, psikanalitik psikoterapi, psikanalitik psikodrama, çocuklar için grup psikoterapisi, psikoz psikoterapisi üzerine kuramsal ve klinik seminerler; bireysel psikodrama formasyonu dersleri, Freud, M. Klein ve Klein sonrası kuramcılar üzerine seminerler vermektedir. Çok sayıda makalesi olan Bonard'ın çalışmalarında öne çıkan konular bireysel psikanatik psikodrama, kurum içi tedavilerde ve kötü muamelenin olduğu durumlardaki erken dönem bozuklukları, erişkin psikanalizine dair metapsikoloji, aktarım-karşıaktarım, edebiyat ve sinemadır. Jardin d'Enfants Thérapeutique Marcotte : un mode de traitement des psychopathologies de l'enfant de deux à cinq ans ([Marcotte, Terapi Amaçlı Çocuk Yuvası: İki-Beş Yaş Arası Çocukların Psikolojik Bozukluklarını Bir Tedavi Biçimi] Rev. médicale de Suisse romande, 109, 785-790, 1989) başlıklı makalede, Marcotte çocuk yuvasındaki dört yıllık deneyiminin bir değerlendirmesini sunmaktadır. Pek çok ortak kitapta makalesi bulunan Bonard, Les enfants de prisonniers en Suisse romande. Rencontre avec le père en prison, la mère et les enfants. ([İsviçre'nin Fransızca Konuşulan Kesimindeki Tutuklu Çocukları. Tutkulu Baba, Anne ve Çocuklarla Karşılaşmalar] Lozan Üniversitesi, 1987) başlıklı doktora tezi ile 1989'da İsviçre Cezaevi Reform Derneği Ödülü'nü almıştır.

Katılım: Konferans ruh sağlığı alanında çalışan herkese açıktır.

Dil: Fransızca olup, paralel çeviri yapılacaktır.

Katılma koşullarını öğrenmek ve yer ayırtmak için lütfen psikanaliz@psikeistanbul.org veya psikeistanbul@gmail.com adresine yazınız

Yer: Psike İstanbul Merkezi, Erol Dernek Sokak Hanif Han No: 11/5

(Yeni Melek Gösteri Merkezi yanı) Beyoğlu İstanbul

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Bizi Takip Edin

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.