İstanbul Psikanaliz Eğitim Derneği
Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Freud

2015-2016 PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ

Derneğimiz tarafından “Psikanalize Giriş Seminerleri” adı altında bu sene yedincisi düzenlenecek olan seminerler iki ayrı seviyede yapılmaktadır.

PSİKANALİZE BAŞLARKEN

Temel psikanaliz metinleri aracılığıyla Sigmund Freud’un psikanaliz kuramı, psikanalitik kavramların klinikle buluşması, kuramın ve uygulama alanının çok yönlülüğü ve çeşitliliği teorik seminerler ve vaka örnekleri ile incelenmektedir. Seminerlerin bu bölümü temel psikanaliz metinlerini çalışmayı arzu eden ve aynı zamanda, kendi kişisel ya da kurumsal pratiğinde psikanalitik bakış açısının pratikteki işleyişine ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.
Psikanalitik kuram, savunma mekanizmaları, kişilik örgütlenmeleri ve psikopatoloji  C.Brenner’in Psikanalizin Temel İlkeleri, N.McWilliams’ın Psikanalitik Tanı ve  A.Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmaları R.Perron’un Psikanaliz Nedir? ve V. Volkan’ın Psychoanalytic Technique Expanded kitapları çerçevesinde anlatılacaktır.
Ayrıca nöropsikanalizi konu alan bir seminerin eklenmesi planlanmıştır.

Seminerler Ekim 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında
15 günde bir, Pazartesi saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır

İKİNCİ ADIM: Vaka Çalışmaları

Önceki yıllarda Psikanalize Giriş Seminerlerine katılmış ve ilerlemek isteyen katılımcıların vaka sunarak aktif katılımlarının beklendiği çalışmaya psikiyatri asistanı veya uzmanı, klinik psikolog, psikolog ve psikoloji yüksek lisans öğrencilerine, psikolojik danışmanlara açıktır.
Klinik deneyimin paylaşılması ve kuramsal olarak ele alınan konuların kliniğe yansımalarının tartışılmasını amaçlayan program vaka çalışmalarından oluşmaktadır.
Okumalarını ilerletmek isteyen katılımcılara önerilen kaynak kitaplar: Sigmund Freud’un
Gündelik Hayatın Psikopatolojisi, Rüyaların Yorumu, Psikopatoloji, Metapsikoloji ve diğer kitapları; Anna Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmaları (Bağlam); Melanie Klein’ın Haset ve Şükran (Metis), Sevgi Suçluluk ve Onarım (Kanat); C.Brenner’in Psikanalizin Temel İlkeleri (Hekimler YB); N.McWilliams’ın Psikanalitik Tanı (Bilgi Ü. Y.); Roger Perron’un Psikanaliz Nedir? (İthaki) ve
Vamık Volkan’ın Psychoanalytic Technique Expanded (OA Yayınları).

Seminerler Ekim 2015 - Mayıs 2016 tarihleri arasında
15 günde bir, Cuma saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır

Adres: Psike İstanbul Merkezi
Süleyman Nazif Sokak, Park Apt. No: 13/12 Kat: 4
Valikonağı - Şişli -İstanbul
www.psikeistanbul.org
Program ve kayıt bilgileri duyurunun devamındadır.

ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ (IPA) TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU

PSİKANALİZE BAŞLARKEN 2015-2016 SEMİNER PROGRAMI

PSİKANALİZİN TEMEL İLKELERİ
Charles Brenner

12 Ekim Pazartesi
Açılış semineri
Mine Özmen
Freud’dan Günümüze Psikanaliz

19 Ekim Pazartesi
Pınar Limnili Özeren
İki Temel Varsayım ve Dürtüler(1 ve2. Bölüm)

2 Kasım Pazartesi
Ümit Eren

Ruhsal Aygıt(3. Bölüm)

16 Kasım Pazartesi
Yavuz Erten
Ruhsal Aygıt(4. ve 5.Bölüm)

30 Kasım Pazartesi
İrem Anlı
Nöropsikanaliz

14 Aralık Pazartesi
Işın Sayın Tamerk
Sakar eylemler ve espriler(6.bölüm)

28 Aralık Pazartesi
Yeşim Can
Rüyalar(7. Bölüm)

11 Ocak Pazartesi
Sibel Mercan
Psikopatoloji(8.bölüm)

Programda tarih değişiklikleri olabilir.Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

Psikanalize Başlarken
KLİNİK KAVRAMLARA GİRİŞ
Anna Freud, Melanie Klein

18 Ocak Pazartesi
Sevil Kural
Savunma Mekanizma

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Bizi Takip Edin

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.