Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Bizi Takip Edin

DUYURU

3.10.2015
2015-2016 Psikanalize Giriş Seminerleri; Psikanalize Başlarken' in kontenjanı dolması sebebi ile kayıtlar sonlandırılmıştır. Teşekkür ederiz. 

2. Adım Vaka Çalışmaları kayıtlarımız devam etmektedir.2015-2016 PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ

Derneğimiz tarafından “Psikanalize Giriş Seminerleri” adı altında bu sene yedincisi düzenlenecek olan seminerler iki ayrı seviyede yapılmaktadır.

PSİKANALİZE BAŞLARKEN

Temel psikanaliz metinleri aracılığıyla Sigmund Freud’un psikanaliz kuramı, psikanalitik kavramların klinikle buluşması, kuramın ve uygulama alanının çok yönlülüğü ve çeşitliliği teorik seminerler ve vaka örnekleri ile incelenmektedir. Seminerlerin bu bölümü temel psikanaliz metinlerini çalışmayı arzu eden ve aynı zamanda, kendi kişisel ya da kurumsal pratiğinde psikanalitik bakış açısının pratikteki işleyişine ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.
Psikanalitik kuram, savunma mekanizmaları, kişilik örgütlenmeleri ve psikopatoloji  C.Brenner’in Psikanalizin Temel İlkeleri, N.McWilliams’ın Psikanalitik Tanı ve  A.Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmaları R.Perron’un Psikanaliz Nedir? ve V. Volkan’ın Psychoanalytic Technique Expanded kitapları çerçevesinde anlatılacaktır.
Ayrıca nöropsikanalizi konu alan bir seminerin eklenmesi planlanmıştır.

Seminerler Ekim 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında
15 günde bir, Pazartesi saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır

İKİNCİ ADIM: Vaka Çalışmaları

Önceki yıllarda Psikanalize Giriş Seminerlerine katılmış ve ilerlemek isteyen katılımcıların vaka sunarak aktif katılımlarının beklendiği çalışmaya psikiyatri asistanı veya uzmanı, klinik psikolog, psikolog ve psikoloji yüksek lisans öğrencilerine, psikolojik danışmanlara açıktır.
Klinik deneyimin paylaşılması ve kuramsal olarak ele alınan konuların kliniğe yansımalarının tartışılmasını amaçlayan program vaka çalışmalarından oluşmaktadır.
Okumalarını ilerletmek isteyen katılımcılara önerilen kaynak kitaplar: Sigmund Freud’un
Gündelik Hayatın Psikopatolojisi, Rüyaların Yorumu, Psikopatoloji, Metapsikoloji ve diğer kitapları; Anna Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmaları (Bağlam); Melanie Klein’ın Haset ve Şükran (Metis), Sevgi Suçluluk ve Onarım (Kanat); C.Brenner’in Psikanalizin Temel İlkeleri (Hekimler YB); N.McWilliams’ın Psikanalitik Tanı (Bilgi Ü. Y.); Roger Perron’un Psikanaliz Nedir? (İthaki) ve
Vamık Volkan’ın Psychoanalytic Technique Expanded (OA Yayınları).

Seminerler Ekim 2015 - Mayıs 2016 tarihleri arasında
15 günde bir, Cuma saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır

Adres: Psike İstanbul Merkezi
Süleyman Nazif Sokak, Park Apt. No: 13/12 Kat: 4
Valikonağı - Şişli -İstanbul
www.psikeistanbul.org
Program ve kayıt bilgileri duyurunun devamındadır.

ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ (IPA) TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU

PSİKANALİZE BAŞLARKEN 2015-2016 SEMİNER PROGRAMI

PSİKANALİZİN TEMEL İLKELERİ
Charles Brenner

12 Ekim Pazartesi
Açılış semineri
Mine Özmen
Freud’dan Günümüze Psikanaliz

19 Ekim Pazartesi
Pınar Limnili Özeren
İki Temel Varsayım ve Dürtüler(1 ve2. Bölüm)

2 Kasım Pazartesi
Ümit Eren

Ruhsal Aygıt(3. Bölüm)

16 Kasım Pazartesi
Yavuz Erten
Ruhsal Aygıt(4. ve 5.Bölüm)

30 Kasım Pazartesi
İrem Anlı
Nöropsikanaliz

14 Aralık Pazartesi
Işın Sayın Tamerk
Sakar eylemler ve espriler(6.bölüm)

28 Aralık Pazartesi
Yeşim Can
Rüyalar(7. Bölüm)

11 Ocak Pazartesi
Sibel Mercan
Psikopatoloji(8.bölüm)

Programda tarih değişiklikleri olabilir.Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

Psikanalize Başlarken
KLİNİK KAVRAMLARA GİRİŞ
Anna Freud, Melanie Klein

18 Ocak Pazartesi
Sevil Kural
Savunma Mekanizmaları Kuramı
Nesnel Hoşnutsuzluk ve Nesnel
Tehlikenin Önlenmesine örn. A. Freud

29 Şubat Pazartesi
Sevil Kural
İlkel(Birincil)ve İkincil (Yüksek Düzey)Savunmalar
Nancy Mcwilliams

14 Mart Pazartesi
Özden Terbaş
Kleincı Kurama Giriş:Paranoid-Şizoid Konum,
Depresif Konum ve Sınır Konum

28 Mart Pazartesi
Türkay Demir
Çerçeve

11 Nisan Pazartesi
Gökhan Oral
Aktarım-Karşıaktarım

25 Nisan Pazartesi
Refhan Balkan
Terapötik İşbirliği

Programda tarih değişiklikleri olabilir.Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

Psikanalize Başlarken
KARAKTER ÖRGÜTLENME TİPLERİ ve KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
Nancy McWilliams

9 Mayıs Pazartesi
Işın Sayın Tamerk
Kişilik Gelişim Düzeyleri
Nevroz, Nevrotik Karakter ve Psikoz
Nevrotik, Sınır ve Psikotik Spektrum

23 Mayıs Pazartesi
İrem Anlı
Şizoid Görüngü
(PostKleinienler)

6 Haziran Pazartesi
Yeşim Korkut
Sınır Kişilik-Narsisistik Kişilik
Sosyopatik Kişilik

20 Haziran Pazartesi
Aslı Day
Histerik-Histriyonik Kişilik
Takıntılı-Zorlantılı Kişilik

İKİNCİ ADIM: Vaka Çalışmaları
2015-2016 SEMİNER PROGRAMI

Başvuru sonrası vaka sunmak isteyenlerin talepleri değerlendirilecek ve eğitmenle iletişim kurmaları sağlanacaktır.

16 Ekim Cuma
Gülgün Alptekin

23 Ekim Cuma
Işıl Vahip

Programda tarih değişiklikleri olabilir. Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

İKİNCİ ADIM: VAKA ÇALIŞMALARI

20Kasım Cuma
Özden Terbaş

4 Aralık Cuma
Yavuz Erten

18 Aralık Cuma
Sevil Kural

1 Ocak Cuma
Mine Özmen

15 Ocak Cuma
Mine Özgüroğlu

29 Ocak Cuma
Yeşim Korkut

12 Şubat Cuma
Yeşim Can

4 Mart Cuma
Melis Tanık

18 Mart Cuma
Işın Sayın

1 Nisan Cuma
Sibel Mercan

15 Nisan Cuma
Pınar Limnili Özeren

6 Mayıs Cuma
Türkay Demir

20 Mayıs Cuma
Refhan Balkan

Programda tarih değişiklikleri olabilir. Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

Psikanalize Başlarken Seminer Katılımı: İlgilenen herkese açıktır.
İkinci Adım: Vaka Çalışmaları Katılımı: Psikiyatri asistanı veya uzmanı, klinik psikolog, psikolog ve psikoloji yüksek lisans öğrencilerine, psikolojik danışmanlara açıktır.

Psikanalize Başlarken Katılım Ücreti
Öğrenci ve asistanlar : 750 TL Diğer:950 TL

İkinci Adım:Vaka Çalışmaları Katılım Ücreti
Öğrenci ve asistanlar : 580 TL Diğer:700 TL

Seminerlere katılım ücretleri peşin ödeme olarak kabul edilmekte ve taksitlendirme yapılmamaktadır.
Kayıt ücretlerinin yatırılmasından sonra vazgeçme durumunda geri ödeme yapılmamaktadır.

Kayıt ücretini İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin Garanti Bankası Nişantaşı Şubesi, 132/6295204 no’lu, IBAN TR68 0006 2000 1320 0006 2952 04 hesabına yatırmanız rica olunur.
- Banka dekontunu ve doldurmuş olduğunuz Kayıt Formu’nu (212) 224 10 03 numaralı faksa gönderiniz.
- Katılım belgelerinizi psikeistanbul@gmail.com adresine de gönderebilirsiniz.

Bu durumda Kayıt Formu’nu ekli olarak gönderiniz ve mesajınızda banka dekont numaranızı ve ödemenizi hangi şubeden yaptığınızı belirtiniz.
-Yolladığınız banka dekontlarında isminiz yazılı olmasına ve kaydolduğunuz seminerin adının belirtilmiş olmasına dikkat etmeniz rica olunur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAYIT FORMU

Adınız ..................................................... Soyadınız .......................................................
Mesleğiniz: c Psikolog c Psikiyatr c Psikolojik Danışman c Sosyal Hizmet Danışmanı c Öğrenci/Asistan
Başvurmak İstediğiniz Etkinlik: c Psikanalize Başlarken c İkinci Adım:Vaka Çalışmaları
Görev yaptığınız ve/veya eğitime devam ettiğiniz kurum: ...................................................
Adres:.........................................................................................................................................................................
Telefon: .................................................. e-posta:.......................................
Başvurularınız ve daha fazla bilgi için
e-posta : psikeistanbul@gmail.com
Faks: (212) 224 10 03
www.psikeistanbul.org

Freud

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.