Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Bizi Takip Edin

ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ (IPA) TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU

PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ 2014-2015

Derneğimiz tarafından “Psikanalize Giriş Seminerleri” adı altında bu sene yedincisi düzenlenecek olan seminerler iki ayrı seviyede yapılmaktadır.

PSİKANALİZE BAŞLARKEN

Temel psikanaliz metinleri aracılığıyla Sigmund Freud’un psikanaliz kuramı, psikanalitik kavramların klinikle buluşması, kuramın ve uygulama alanının çok yönlülüğü ve çeşitliliği teorik seminerler ve vaka örnekleri ile incelenmektedir. Seminerlerin bu bölümü temel psikanaliz metinlerini çalışmayı arzu eden ve aynı zamanda, kendi kişisel ya da kurumsal pratiğinde psikanalitik bakış açısının pratikteki işleyişine ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.
Psikanalitik kuram, savunma mekanizmaları, kişilik örgütlenmeleri ve psikopatoloji C.Brenner’in Psikanalizin Temel İlkeleri, N.McWilliams’ın Psikanalitik Tanı ve A.Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmaları R.Perron’un Psikanaliz Nedir? ve V. Volkan’ın Psychoanalytic Technique Expanded kitapları çerçevesinde anlatılacaktır.
Ayrıca nöropsikanalizi konu alan bir seminerin eklenmesi planlanmıştır.
Seminerler Ekim 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında
15 günde bir, Pazartesi saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır

İKİNCİ ADIM: Vaka Çalışmaları

Önceki yıllarda Psikanalize Giriş Seminerlerine katılmış ve ilerlemek isteyen katılımcıların vaka sunarak aktif katılımlarının beklendiği çalışmaya psikiyatri asistanı veya uzmanı, klinik psikolog, psikolog ve psikoloji yüksek lisans öğrencilerine, psikolojik danışmanlara açıktır.
Klinik deneyimin paylaşılması ve kuramsal olarak ele alınan konuların kliniğe yansımalarının tartışılmasını amaçlayan program vaka çalışmalarından oluşmaktadır. Okumalarını ilerletmek isteyen katılımcılara önerilen kaynak kitaplar: Sigmund Freud’un Gündelik Hayatın Psikopatolojisi, Rüyaların Yorumu, Psikopatoloji, Metapsikoloji ve diğer kitapları; Anna Freud’un Ben ve Savunma Mekanizmaları (Bağlam); Melanie Klein’ın Haset ve Şükran (Metis), Sevgi Suçluluk ve Onarım (Kanat); C.Brenner’in Psikanalizin Temel İlkeleri (Hekimler YB); N.McWilliams’ın Psikanalitik Tanı (Bilgi Ü. Y.); Roger Perron’un Psikanaliz Nedir? (İthaki) ve Vamık Volkan’ın Psychoanalytic Technique Expanded (OA Yayınları).
Seminerler Ekim 2014 - Mayıs 2015 tarihleri arasında
15 günde bir, Cuma saat 20.00-22.00 arası yapılacaktır


Adres: Psike İstanbul Merkezi
Süleyman Nazif Sokak, Park Apt. No: 5/12 Kat: 4
Valikonağı - Şişli -İstanbul
www.psikeistanbul.org
Program ve kayıt bilgileri duyurunun devamındadır.

PSİKANALİZE BAŞLARKEN
2014-2015 SEMİNER PROGRAMI

PSİKANALİZİN TEMEL İLKELERİ

Charles Brenner

13 Ekim Pazartesi
Açılış semineri
Mine Özmen
Freud’dan Günümüze Psikanaliz

20 Ekim Pazartesi
Pınar Limnili Özeren
İki Temel Varsayım ve Dürtüler(1 ve2. Bölüm)

3 Kasım Pazartesi
Yavuz Erten
Ruhsal Aygıt(3. Bölüm)

17 Kasım Pazartesi
Yavuz Erten
Ruhsal Aygıt(4. ve 5.Bölüm)

1 Aralık Pazartesi
İrem Anlı
Nöropsikanaliz

15 Aralık Pazartesi
Işın Sayın Tamerk
Sakar eylemler ve espriler(6.bölüm)

29 Aralık Pazartesi
Yeşim Can
Rüyalar(7. Bölüm)

12 Ocak Pazartesi
Sibel Mercan
Psikopatoloji(8.bölüm)

Programda tarih değişiklikleri olabilir.
Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.


Psikanalize Başlarken
KLİNİK KAVRAMLARA GİRİŞ
Anna Freud, Melanie Klein

26 Ocak Pazartesi
Sevil Kural
Savunma Mekanizmaları Kuramı
Nesnel Hoşnutsuzluk ve Nesnel
Tehlikenin Önlenmesine örn. A. Freud

2 Mart Pazartesi
Sevil Kural
İlkel(Birincil)ve İkincil (Yüksek Düzey)Savunmalar
Nancy Mcwilliams

16 Mart Pazartesi
Özden Terbaş
Melanie Klein

30 Mart Pazartesi
Berrak Ciğeroğlu
Çerçeve

13 Nisan Pazartesi
Gülgün Alptekin
Aktarım-Karşıaktarım

27 Nisan Pazartesi
Refhan Balkan
Terapötik İşbirliği

Programda tarih değişiklikleri olabilir.
Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

Psikanalize Başlarken
KARAKTER ÖRGÜTLENME TİPLERİ ve KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
Nancy McWilliams

11 Mayıs Pazartesi
Işın Sayın Tamerk
Kişilik Gelişim Düzeyleri
Nevroz, Nevrotik Karakter ve Psikoz
Nevrotik, Sınır ve Psikotik Spektrum

25 Mayıs Pazartesi
İrem Anlı
Şizoid Görüngü
(PostKleinienler)

8 Haziran Pazartesi
Yeşim Korkut
Sınır Kişilik-Narsisistik Kişilik
Sosyopatik Kişilik

22 Haziran Pazartesi
Pınar Limnili Özeren
Histerik-Histriyonik Kişilik
Takıntılı-Zorlantılı Kişilik


İKİNCİ ADIM: Vaka Çalışmaları
2014-2015 SEMİNER PROGRAMI

Başvuru sonrası vaka sunmak isteyenlerin talepleri değerlendirilecek ve eğitmenle iletişim kurmaları sağlanacaktır.

10 Ekim Cuma
Berrak Ciğeroğlu

24 Ekim Cuma
Işıl Vahip

Programda tarih değişiklikleri olabilir.
Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

İKİNCİ ADIM: VAKA ÇALIŞMALARI

21Kasım Cuma
Özden Terbaş

5 Aralık Cuma
Gülgün Alptekin

19 Aralık Cuma
Sevil Kural

2 Ocak Cuma
Mine Özmen

16 Ocak Cuma
Mine Özgüroğlu

30 Ocak Cuma
Yeşim Korkut

13 Şubat Cuma
Nilüfer Erdem

6 Mart Cuma
Melis Tanık

20 Mart Cuma
Yavuz Erten

3 Nisan Cuma
Sibel Mercan

17 Nisan Cuma
Pınar Limnili Özeren

8 Mayıs Cuma
Refhan Balkan

22 Mayıs Cuma
Işın Sayın

Programda tarih değişiklikleri olabilir.
Seminer öncesinde lütfen web sitemizden kontrol ediniz.

Psikanalize Başlarken Seminer Katılımı: İlgilenen herkese açıktır.
İkinci Adım: Vaka Çalışmaları Katılımı: Psikiyatri asistanı veya uzmanı, klinik psikolog, psikolog ve psikoloji yüksek lisans öğrencilerine, psikolojik danışmanlara açıktır.

Psikanalize Başlarken Katılım Ücreti
Öğrenci ve asistanlar : 700 TL Diğer:900 TL

İkinci Adım:Vaka Çalışmaları Katılım Ücreti
Öğrenci ve asistanlar : 550 TL Diğer: 675 TL

Seminerlere katılım ücretleri peşin ödeme olarak kabul edilmekte ve taksitlendirme yapılmamaktadır.
Kayıt ücretlerinin yatırılmasından sonra vazgeçme durumunda geri ödeme yapılmamaktadır.

Kayıt ücretini İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin
Garanti Bankası Erenköy Şubesi, 00150/6299074 no’lu,
IBAN TR 420006200015000006299074 hesabına yatırmanız rica olunur.

- Banka dekontunu ve doldurmuş olduğunuz Kayıt Formu’nu (212) 224 10 03 numaralı faksa gönderiniz.
- Katılım belgelerinizi psikeistanbul@gmail.com adresine de gönderebilirsiniz.
Bu durumda Kayıt Formu’nu ekli olarak gönderiniz ve mesajınızda banka dekont numaranızı ve ödemenizi hangi şubeden yaptığınızı belirtiniz.

-Yolladığınız banka dekontlarında isminiz yazılı olmasına ve kaydolduğunuz seminerin adının belirtilmiş olmasına dikkat etmeniz rica olunur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAYIT FORMU

Adınız ..................................................... Soyadınız .......................................................

Mesleğiniz: c Psikolog c Psikiyatr c Psikolojik Danışman

c Sosyal Hizmet Danışmanı c Öğrenci/Asistan

Başvurmak İstediğiniz Etkinlik: c Psikanalize Başlarken

c İkinci Adım:Vaka Çalışmaları

Görev yaptığınız ve/veya eğitime devam ettiğiniz kurum: ...................................................

Adres:.....................................................................................................................................
Telefon: .................................................. e-posta:.......................................

Başvurularınız ve daha fazla bilgi için

e-posta : psikeistanbul@gmail.com

Faks: (212) 224 10 03

www.psikeistanbul.org


Freud

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.