Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Bizi Takip Edin

ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ (IPA) TÜRKİYE PSİKANALİZ ÇALIŞMA GRUBU PSİKE İSTANBUL VE İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAK ETKİNLİĞİ


23 Ekim Pazar

KONFERANS 1
  Psikanalitik Kuramdaki Yeni Gelişmelere Eleştirel Bir Bakış
Bu konferans günümüzde baskın olan iki yeni psikanalitik gelişim olarak yeni-Bioncu analitik yaklaşıma ve ilişkisel psikanalize odaklanacaktır. Yeni-Bioncu yaklaşımın ve ilişkisel psikanalizin kısa bir özetini takiben, her ikisi eleştirel şekilde gözden geçirilecek ve bu bağlamda çağdaş psikanaliz tekniklerinin bazı genel sorunları ele alınacaktır.

 
KONFERANS 2
Toplumsal Olarak Geliştirilen Şiddet
Bu sunumda, alt gruplara yönelik toplumsal şiddeti belirleyen ve kolaylaştıran çeşitli özellikler olarak kurumsal işleyişi etkileyen grup süreçleri, liderlik işlevlerinde kişilik konuları, politik ideolojilerin genel nitelikleri, toplumsal travma ve bürokratik mekanizmalar incelenecektir. Muhtemel önleyici ve koruyucu tedbirler araştırılacaktır.


OTTO F. KERNBERG
Dünyaca tanınan en önemli psikodinamik kuramcılardan biri olup narsisizm, nesne ilişkileri ve kişilik bozuklukları alanlarındaki özgün çalışmaları ile psikanalize önemli katkılarda bulunmuştur.
Viyana’da doğmuş, 1939’da ailesi ile Nazi Almanya’sından  Şili’ye göç etmiştir. Biyoloji, tıp, psikiyatri ve psikanaliz eğitimlerini Santiago’da (Şili) tamamlamış, 1961’de ABD’ye göç etmiştir. 1974 yılından beri Columbia Üniversitesi (NY) Psikanaliz Eğitim ve Araştırma Merkezinde eğitim ve süpervizyon analistidir. 1976’dan beri Cornell Üniversitesi (NY) Joan and Sandford I. Weill Tıp Fakültesinde psikiyatri profesörüdür. 1995’ten beri New York Presbyterian Hastanesi Westchester Bölümü Kişilik Bozuklukları Enstitüsü yöneticiliğini yapmaktadır. Çeşitli uluslararası psikanaliz ve psikoterapi dergilerinin yayın kurulu üyeliğini yapmakta olup yine çeşitli ulusal ve uluslarası psikanaliz cemiyetlerinin üyesidir. Psikanaliz alanına özel katkıda bulunan psikanalistlere verilen Mary S. Sigourney Ödülü (1990 ) dahil toplam 58 ödülü vardır. 1997-2001 yılları arasında Uluslararası Psikanaliz Birliğinin Başkanlığını yürütmüştür.
Dr. Kernberg kişilik bozukluklarını yapısal örgütlenme ve şiddet boyutları bakımından koordine etmek için özgün ve faydalı bir çerçeve olan “Aktarım Odaklı Psikoterapi”yi geliştirmiştir. Çalışmaları, savaş sonrası benlik psikolojisini Klein’cı ve diğer nesne ilişkilerini bütünleştirmesi bakımından önemlidir. Modern psikanalistler arasında belki de en kabul gören zihin kuramı olan modern nesne ilişkilerinin gelişiminde onun bütünleştirici yazıları önemli olmuştur. Ayrıca psikanaliz eğitimi hakkında önemli yazıları vardır. On iki kitabın asıl, on iki kitabın ortak yazarı olan ve dört yüzü aşkın bilimsel makalesi bulunan
Kernberg’in kitaplarından bazıları:

Love Relations: Normality and Pathology (1995); Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations (1998); Contemporary Controversies in Psychoanalytic Theory, Techniques and their Applications (2004); Psychotherapy for Borderline Personality: Focusing on Object Relations (2006); Handbook of Dynamic Psychotherapy for Higher Level Personality Pathology (2007).

Otto F. Kernberg’in dilimize çevrilen kitap ve makaleleri:
Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık (Metis, 2000); Ağır Kişilik Bozukluklarında Psikoterapötik Stratejiler, (ed. A. A. Köşkdere, Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı, 2008);  Aşk İlişkileri Normallik ve Patoloji (Ayrıntı Yayınları, 2000); Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm (Metis, 1999); “Kurumlardaki Paranoyak Gelişim” (Bensizbiz içinde, ed. B. Habip, İthaki, 2002); “Narsisizmde Zamanın Tahribi” (Uluslararası Psikanaliz Yıllığı içinde, YKY, 2009).


PROGRAM
23 Ekim 2011, Pazar
9.00 – 10.00: Kayıt
10.00 – 12.00: Konferans 1
13.00 – 15.00: Konferans 2

 
KATILIM: Herkese açıktır.  DİL: İngilizce olup, paralel çeviri yapılacaktır.

YER: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü

 ÜCRET: 250 TL   Psike İstanbul üyeleri ve öğrenci: 230 TL
 
- Kayıt ücretini İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin Garanti Bankası Erenköy Şubesi (Şube Kodu:150) TR420006200015000006299074 No.lu hesabına yatırınız. Banka dekontunu ve doldurmuş olduğunuz Kayıt Formunu (212) 224 10 03 no’lu faksa gönderiniz.
- Ödeme belgenizi ve kayıt belgelerinizi psikeistanbul@gmail.com adresine de gönderebilirsiniz. Bu durumda Kayıt Formunu ekli olarak gönderiniz ve mesajınızda banka dekont numaranızı ve ödemenizi hangi şubeden yaptığınızı belirtiniz.


 

Freud

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.